56/2009

Given i Helsingfors den 5 februari 2009

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet,

ändras i förordningen av den 16 augusti 1996 om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen (627/1996) 1 § 1 mom. 19 punkten, sådan den lyder i förordning 859/2003, samt

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i förordningarna 353/1997, 118/1999, 537/2000, 370/2001, 739/2001, 510/2002, 624/2002, i nämnda förordning 859/2003 samt i förordningarna 1014/2006 och 286/2008, en ny 20 punkt som följer:

1 §

Vid tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen är följande brott internationella brott:


19) avsiktligt dödande av civilpersoner eller förorsakande av allvarlig skada enligt det reviderade protokollet om förbud mot eller ristriktioner i användningen av minor, försåt och andra anordningar (FördrS 91/1998);

20) nukleär terrorism enligt den internationella konventionen om bekämpande av nukleär terrorism (FördrS 6/2009).Denna förordning träder i kraft den 12 februari 2009.

Helsingfors den 5 februari 2009

Utrikesminister
Alexander Stubb

Ambassadråd
Marja Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.