16/2009

Given i Helsingfors den 15 januari 2009

Statsrådets förordning om ändring av 9 och 25 § i statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 28 februari 2008 om stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013 (130/2008) 9 § 3 mom. samt

fogas till 25 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

9 §
Utfodring och skötsel av djuren

Suggor och gyltor ska få material för bobygge.

25 §
Ikraftträdande

Om den förbindelse som avses i 4 § har ingåtts år 2008 räcker det med att de åtgärder som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten genomförs senast den 30 april 2009.Denna förordning träder i kraft den 21 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 januari 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.