9/2009

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om Finlands stöd för Pegasemekanismen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern, föreskrivs:

1 §

Överenskommelsen mellan Republiken Finland och den palestinska myndigheten om Finlands stöd för programmet Supporting Palestinian Public Administration and Services i mekanismen Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'aide socio-economique, som ingicks i Ramallah den 22 december 2008 och som republikens president har godkänt den 28 november 2008, träder i kraft den 22 januari 2009 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 22 januari 2009.

(Överenskommelsen finns till påseende och kan erhållas hos utrikesministeriet som även lämnar uppgifter om den på finska och svenska)

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.