Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

7/2009

Given i Helsingfors den 9 januari 2009

Lag om ändring av 60 § i fordonslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 60 § i fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002), sådan paragrafen lyder i lag 233/2007, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

60 §
Registreringsbesiktning

Dessutom ska ett fordon utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ha godkänts vid en registreringsbesiktning som utförts tidigast tre månader före fordonets första registrering, om en anmälan enligt 35 b § 1 mom. i bilskattelagen har gjorts om fordonet.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 192/2008
FiUB 26/2008
RSv 185/2008

Helsingfors den 9 januari 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.