1143/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av 20 § i reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i reglementet för statsrådet av den 3 april 2003 (262/2003) 20 § som följer:

20 §
Kommunikationsministeriets ansvarsområde

Till kommunikationsministeriets ansvarsområde hör:

1) väg- och järnvägstrafik, civil luftfart och sjötrafik,

2) trafikleder, hamnar och flygplatser,

3) atmosfärforskning och övervakning av atmosfären, vädertjänster samt forskning i och observation av havens fysik,

4) elektronisk kommunikation, postverksamhet och stödande av pressen,

5) kommunikationsservicens datasäkerhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 30 december 2008

Statsminister
Matti Vanhanen

Regeringssekreterare
Marika Paavilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.