1142/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av finansminister, föreskrivs:

1 §

Det i Helsingfors den 4 april 2008 ingångna protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 26/1997), som godkänts av riksdagen den 19 november 2008 och godkänts av republikens president den 28 november 2008, är i kraft från och med den 29 december 2008 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 28 november 2008 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (762/2008) träder i kraft den 31 december 2008.

3 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2008.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 127/2008)

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.