1074/2008

Given i Helsingfors den 22 december 2008

Miljöministeriets förordning om ändring av 3 § i förordningen om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut

ändras i miljöministeriets förordning av den 20 december 2006 om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer (1207/2006) 3 § 1 mom. som följer:

3 §
Övriga prestationer

Följande tjänster och andra prestationer som baserar sig på beställning eller annat uppdrag är sådana avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder:

1) undersöknings-, utrednings-, observations-, mätnings- och laboratorietjänster och testning av apparatur,

2) behörighetsintyg för dem som tar miljöprov,

3) planering av datasystem samt uppbyggnad och underhåll av sådana,

4) överlåtelse av data och direktanvändning av datasystem, om inte något annat bestäms i 2 mom. eller någon annanstans,

5) publikationer, tidningar, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer,

6) informationssökning och fjärrlånetjänster,

7) försäljning av metoder, datasystem, program och andra motsvarande prestationer samt överlåtelse av rätten att använda dem,

8) transport, assistans eller annan arbetsprestation som utförs av ett havsforskningsfartyg samt uthyrning och befraktning av fartyg,

9) användning av lokaliteter,

10) utbildningstjänster,

11) fotokopior, utskrifter och andra kopior med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 3 mom. samt

12) andra motsvarande prestationer.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 22 december 2008

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Ekonomidirektör
Oili Hintsala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.