1072/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Finansministeriets förordning om ändring av 4 § i finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras 4 § 1 mom. i finansministeriets förordning av den 14 augusti 2006 om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer (704/2006) som följer:

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006 och gäller till och med den 30 april 2009.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 19 december 2008

Minister
Jyrki Katainen

Budgetråd
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.