1037/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av 9 § i lagen om grundläggande utbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om grundläggande utbildning (628/1998) 9 § 3 mom. som följer:

9 §
Undervisningens omfattning

Omfattningen av den förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen motsvarar ett års lärokurs.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

Utbildningsstyrelsen ska i enlighet med denna lag komplettera grunderna för undervisningsplanen till den del den gäller den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen så att utbildningsanordnaren kan ta ändringarna i bruk senast den 1 augusti 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 118/2008
KuUB 6/2008
RSv 149/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.