1025/2008

Given i Helsingfors den 18 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 8 december 1978 om arbetsgivares socialskyddsavgift (940/1978) 1 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1501/2007, som följer:

1 §

Arbetsgivares socialskyddsavgift är följande:

1) hos privata arbetsgivare

a) 2,801 procent i avgiftsklass I,

b) 5,001 procent i avgiftsklass II,

c) 5,901 procent i avgiftsklass III,

2) 3,851 procent för övriga arbetsgivare.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Förordningen tillämpas första gången på arbetsgivares socialskyddsavgift som betalas på basis av lön som utbetalas 2009.

Helsingfors den 18 december 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.