1022/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 31 oktober 2008 om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (672/2008) som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 215/2008
ShUB 40/2008
RSv 211/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.