988/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen till en lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen till lagen av den 11 maj 2007 om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten (587/2007).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 73/2007
ShUB 21/2008
RSv 126/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.