962/2008

Given i Helsingfors den 18 december 2008

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 6 och 22 § i trafikministeriets beslut om trafikanordningar

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i trafikministeriets beslut av den 16 mars 1982 om trafikanordningar (203/1982) 6 § 2 mom. och den punkt i 22 § som gäller märkena 671―684, sådana de lyder i beslut 384/1994, som följer:

6 §

Stora märken kan användas ovanför körbanan, på motorvägar och motortrafikleder samt på vägarbetsplatser i anslutning till dem. Stora märken kan också användas i samband med vägarbeten på sådana ställen på vägen där den högsta tillåtna hastigheten är 80 km/h eller mera.


22 §

Märke 671. Kännetecken för motorväg. Märke 672. Kännetecken för motortrafikled. Märke 673. Flygplats. Märke 674. Bilfärja. Märke 675. Godshamn. Märke 676. Industriområde. Märke 677. Parkering. Märke 677 a. Täckt parkering. Märke 678. Järnvägsstation. Märke 679. Busstation. Märke 681. Rutt för vissa slag av fordon eller fordonskombinationer. Märke 682. Rutt för gående. Märke 683. Rutt för handikappade. Märke 684. Rutt för transport av farliga ämnen.

Märkena 673, 674, 681 och 683 används så att beteckningen på märket anger färdriktningen antingen till höger eller till vänster, beroende på hur målet är beläget. Om målet befinner sig rakt framåt, sett från en korsning, placeras beteckningen så att färdriktningen går till vänster, beteckningen på märke 673 likväl så att färdriktningen är uppåt. I samband med märkena 677 och 677 a kan omställbar information om lediga parkeringsplatser anges med texten "Ledigt" eller med texten "Ledigt" och antalet lediga platser med siffror. Texten kan vara vit, gul eller grön på svart botten. Siffrorna kan vara vita eller gula. När det inte finns lediga platser eller när området är stängt, kan detta anges med texten "Fullt" eller "Stängt" i vitt, gult eller rött.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Sådant informationsmärke om parkering, som är i bruk vid denna förordnings ikraftträdande och som visar omställbar information om lediga parkeringsplatser på ett sätt som avviker från kraven i denna förordning, får dock användas till utgången av år 2013.

Helsingfors den 18 december 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Överingenjör
Jussi Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.