954/2008

Given i Helsingfors den 15 december 2008

Undervisningsministeriets förordning om ändring av förordningen om grunderna för antagning av studerande inom utbildning för yrkesinriktade grundexamina

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i förordningen om grunderna för antagning av studerande inom utbildning för yrkesinriktade grundexamina av den 26 februari 2002 (167/2002) 3 § 2 mom. som följer:

3 §
Antagningsenheter

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. kan de studerande i fråga om följande yrkesinriktade grundexamina antas till ett bestämt utbildningsprogram:

1) Grundexamen inom hantverk och konstindustri: up för produktplanering och -tillverkning samt up för miljöplanering och -byggande,

2) Grundexamen i visuell framställning: up för grafisk planering up för bild- och mediekonst samt up för fotografering,

3) Grundexamen i musik: up för musik, up för musikteknologi samt up för pianostämning.

4) Grundexamen inom företagsekonomi: up för informations- och bibliotekstjänst,

5) Grundexamen inom textil och beklädnadsbranschen: up för beklädnad, up för textilteknik, up för textilvård och up för skobranschen,

6) Grundexamen i grafisk kommunikation: up för layout och up för tryckeriteknik,

7) Grundexamen i logistik: up för transportservice,

8) Grundexamen inom byggnadsbranschen: up för schaktningsmaskintransport och up för stenbranschen,

9) Grundexamen inom livsmedelsbranschen: up för mejeribranschen.

10) Grundexamen i sjöfart: up för eldrift,

11) Grundexamen inom lantbruksbranschen: up för djurskötsel, up för pälsdjursuppfödning,

12) Grundexamen i trädgårdsskötsel: up för grönsektorn,

13) Grundexamen inom skogsbranschen: up för körning av skogsmaskiner och up för montering av skogsmaskiner,

14) Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen: up för akutvård,

15) grundexamen i turism: up för turismservice samt up för försäljning av turismservice och informationstjänst.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Antagningsgrunderna enligt förordningen tillämpas första gången vid antagningen av studerande till utbildning som börjar efter juli månad 2009.

I fråga om grundexamen i visuell framställning samt grundexamen i musik träder förordningen i kraft den 1 januari 2010. I fråga om dessa examina tillämpas antagningsgrunderna enligt förordningen första gången vid antagningen av studerande till utbildning som börjar efter juli månad 2010.

Helsingfors den 15 december 2008

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Regeringsråd
Kaija Suorsa-Aarnio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.