952/2008

Given i Helsingfors den 18 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om undervisningsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning av undervisningsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 22 maj 2003 om undervisningsministeriet (379/2003) 6 § 1 mom. 5 punkten, sådant det lyder i förordning 1437/2007, som följer:

6 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är utöver vad som bestäms i 43 § reglementet för statsrådet


5) för regeringsråden, lagstiftningsråden, upphovsrättsråden, regeringssekreterarna och juristerna juris kandidatexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, om inte bestämmelserna i 2 eller 3 punkten skall tillämpas på dem på grund av deras uppgift eller ställning,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 2008

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Kanslichef
Harri Skog

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.