950/2008

Given i Helsingfors den 12 december 2008

Kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning av den 7 december 2005 om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen (964/2005) jämte ändringar.

Förordningen tillämpas även på de ärenden som anhängiggjorts innan förordningen trädde i kraft.

Helsingfors den 12 december 2008

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Rainer Salonen

Kommunikationsministeriets förordning Nr 950

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.