920/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av 10 a § i lagen om accis på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 1994 om accis på flytande bränslen (1472/1994) 10 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 604/2006, som följer:

10 a §

Den som bedriver yrkesmässig växthusodling har rätt att på ansökan få 5,85 cent per liter i återbäring på den accis som betalts för lätt brännolja vilken använts vid yrkesmässig växthusodling och på motsvarande sätt 2,75 cent per kilogram för tung brännolja. Accisåterbäring betalas inte, om den sammanlagda mängd lätt och tung brännolja som använts understiger 16 000 enheter per ansökan.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Lagen tillämpas på lätt och tung brännolja som har använts den 1 januari 2008 och därefter.

RP 185/2008
FiUB 25/2008
RSv 179/2008
Rådets direktiv 2003/96/EG, (32003L0096); EGT nr L 283, 31.10.2003, s. 51

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.