845/2008

Given i Helsingfors den 11 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 26 juni 2003 om finansministeriet (610/2003) 3 § 1 mom. 9 punkten samt 5 § 3 a punkten, sådana de lyder, 3 § 1 mom. 9 punkten i förordning 1023/2007 och 5 § 3 a punkten i förordning 58/2004, och

ändras 3 § 1 mom. 8 punkten, 4 § 2 mom. och 5 § 3 punkten,

av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda förordning 58/2004, som följer:

3 §
Ministeriets organisation

Ministeriet har följande verksamhetsenheter:


8) förvaltningsenhet.


4 §
Ledande tjänstemän

Chef för en avdelning är en avdelningschef, chef för den enhet som ansvarar för ministeriets förvaltning är ett regeringsråd som förvaltningsdirektör och chef för finanscontrollerfunktionen är controllern vid statsrådet.


5 §
Tjänstemännens behörighetskrav

Behörighetskrav är


3) för controller och biträdande controller vid statsrådet högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 11 december 2008

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Budgetråd
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.