843/2008

Given i Helsingfors den 10 december 2008

Finansministeriets förordning om ändring av förordning om magistraternas placeringsorter och enheter

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i förordning av den 21 december 2007 om magistraternas placeringsorter och enheter (1470/2007) 1 § 1 mom. 13, 18, 20 och 21 punkten som följer:

1 §

13) Placeringsorter för magistraten i Satakunta är Björneborg och Raumo. Magistraten har enheten också i Huittinen.

18) Placeringsort för magistraten i Tammerfors är Tammerfors. Magistraten har enheter också i Mänttä, Nokia och Akaa.

20) Placeringsorter för magistraten i Norra Karelen är Joensuu och Juuka.

21) Placeringsorter för magistraten i Norra Savolax är Kuopio och Idensalmi. Magistraten har enheten också i Varkaus.


2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 december 2008

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Regeringsråd
Leena Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.