815/2008

Given i Helsingfors den 5 december 2008

Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets arbetsordning

I enlighet med justitieministeriets beslut

upphävs i justitieministeriets arbetsordning av den 27 juli 2006 (670/2006) 50 §,

ändras 49 §, som följer:

49 §
Beslutanderätt för justitieförvaltningsavdelningens avdelningschef

Justitieförvaltningsavdelningens avdelningschef avgör

1) godkännande av preciserande tjänstekollektivavtal inom avdelningens verksamhetsområde,

2) ärenden som gäller löner, tjänstereglering, uppsägning av tjänsteman och annan personaladministration rörande personalen vid andra än de ämbetsverk som nämns i 3 punkten inom avdelningens verksamhetsområde enligt vad som särskilt föreskrivs om detta,

3) personalärenden vid Konkursombudsmannens byrå, Rättsregistercentralen och domarförslagsnämnden som ska avgöras av justitieministeriet med iakttagande i tillämpliga delar av principerna i 62–66 §,

4) ärenden som gäller anskaffning, utrustning och inredning samt underhåll av lokaler för ämbetsverk inom avdelningens verksamhetsområde och åklagarväsendet,

5) ersättningsärenden inom avdelningens verksamhetsområde, om de inte ska avgöras av enhetschefen,

6) godkännande av utbildningsplanen för avdelningens verksamhetsområde.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 5 december 2008

Justitieminister
Tuija Brax

Kanslichef
Tiina Astola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.