775/2008

Given i Helsingfors den 2 december 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävandet av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk med fartyg vars längd är över 20 meter och som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §
Upphävandet av förordning

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 29 augusti 2008 om avbrytande av fiske efter torsk med fartyg vars längd är över 20 meter och som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland (552/2008).

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 5 december 2008.

Helsingfors den 2 december 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativa tjänstemannen
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.