748/2008

Given i Helsingfors den 21 november 2008

Lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras bilagan till lagen av den 29 december 1994 om tobaksaccis (1470/1994),

sådan bilagan lyder delvis ändrad i lag 922/2001, som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 115/2008
FiUB 14/2008
RSv 108/2008

Helsingfors den 21 november 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Bilaga

ACCISTABELL
Produkt Produktgrupp Euro/enhet Procent av detaljhandelspris
Cigaretter 1. 15,13/1000 st. 52,0
Cigaretter och cigariller 2. 24,0
Pip- och cigarettobak 3. 6,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 6,50/kg 52,0
Cigarettpapper 5. 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6. 60,0

För cigarretter ska i tobaksaccis betalas minst 91 procent av tobaksaccisen för cigarretter i den mest efterfrågade prisklassen. För finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter ska i tobaksaccis betalas minst 91 procent av tobaksaccisen för finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter, i den mest efterfrågade prisklassen.

Tobaksaccisen för cigarretter är t.o.m. den 31 december 2009 minst 122,50 euro per 1 000 stycken cigarretter. Tobaksaccisen för finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter är t.o.m. den 31 december 2009 minst 60,00 euro per kilogram.

Tullstyrelsen fastställer de mest efterfrågade prisklasserna för cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.