740/2008

Given i Helsingfors den 28 november 2008

Lag om upphävande av 12 § i tullagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 331/1996.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 2008.

RP 145/2008
FiUB 20/2008
RSv 144/2008

Helsingfors den 28 november 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.