725/2008

Given i Helsingfors den 14 november 2008

Lag om ändring av 69 § i kärnenergilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kärnenergilagen av den 11 december 1987 (990/1987) 69 § 3 mom., sådant det lyder i lag 593/1995, som följer:

69 §
Hänvisningsbestämmelser om straff

Bestämmelser om straff för brott som gäller anskaffning, innehav eller tillverkning av ämnen, anordningar, formler eller ritningar för tillverkning av en kärnladdning som hänför sig till kärnladdningsbrott finns i 34 kap. 9 § i strafflagen.Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 80/2008
FvUB 10/2008
RSv 84/2008

Helsingfors den 14 november 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.