710/2008

Given i Helsingfors den 14 november 2008

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomststöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 28 januari 2005 om ändring och temporär ändring av lagen om utkomststöd (49/2005), sådan ikraftträdandebestämmelsen lyder i lag 951/2006, som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

Bestämmelserna i 11 § 3 mom. gäller till utgången av år 2009.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 132/2008
ShUB 18/2008
RSv 107/2008

Helsingfors den 14 november 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.