642/2008

Riksdagens beslut om statsgaranti i samband med utbetalning av depositioner vid Kaupthing Banks filial i Finland

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till statsgaranti i samband med utbetalning av depositioner vid Kaupthing Banks filial i Finland (RP 182/2008 rd).

Beslut

Riksdagen har beslutat

att enligt 82 § 2 mom. i grundlagen ge sitt samtycke till att statsrådet eller, på villkor som statsrådet närmare fastställer, finansministeriet utan krav på motsäkerhet kan bevilja statsgaranti, med vilken finska staten åtar sig att till fullt belopp ersätta Nordea Bank Finland Abp, OP-Pohjola-gruppen och Sampo Bank Abp samt dessa bankers separata bolag eller deponenter av Kaupthing Bank hf:s filial i Finland för alla skador som de eventuellt orsakas av återvinningsanspråk eller andra motsvarande insolvensrättsliga anspråk med anledning av återbetalningen av depositionerna vid Kaupthing Bank hf:s filial i Finland, dock så att garantin högst gäller anspråk beträffande ett maximalt sammanlagt depositionsbelopp på 115 000 000 euro.

RP 182/2008
FiUB 15/2008
RSv 111/2008

Helsingfors den 24 oktober 2008

På riksdagens vägnar


Seppo Kääriäinen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.