627/2008

Given i Helsingfors den 25 september 2008

Finansministeriets förordning om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2007

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 24 § 1 mom. i lagen av den 5 augusti 2005 om skatteuppbörd (609/2005):

1 §
Tidpunkten för betalning av förskottsåterbäringar

Betalningen av förskottsåterbäringar för skatteår 2007 inleds den 4 december 2008. De förskottsåterbäringar som betalas direkt till sådan mottagarens bankkonto på en bank som erbjuder betalningsrörelsetjänster i Finland betalas i en rat den 4 december 2008. De förskottsåterbäringar som betalas som betalningsanvisning betalas från och med den 10 december 2008.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 oktober 2008.

Förordningen tillämpas i fråga om andra skattskyldiga än samfund som avses i 3 § i inkomstskattelagen (1535/1992) och samfällda förmåner som avses i 5 § i nämnda lag på återbäringar för skatteår 2007.

Helsingfors den 25 september 2008

Finansminister
Jyrki Katainen

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.