610/2008

Given i Helsingfors den 24 september 2008

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximiräntesatser som ska tillämpas vid beräkning av ansvarsskulden i livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 kap. 12 § 2 punkten i försäkringsbolagslagen av den 18 juli 2008 (521/2008):

1 §
Maximiräntesatserna vid beräkningen av ansvarsskulden i livförsäkringsbolag

Vid beräkningen av ansvarsskulden i fråga om försäkringar som har rätt till utdelning av överskott är

1) maximiräntesatsen vid andra försäkringar än gruppensionsförsäkringar

a) 2,5 procent, om försäkringen har beviljats den 1 mars 2003 eller därefter,

b) 3,5 procent, om försäkringen har beviljats tidigast den 1 januari 1999 och senast den 28 februari 2003,

c) 4,5 procent, om försäkringen har beviljats före den 1 januari 1999,

2) maximiräntesatsen vid gruppensionsförsäkringar 3,5 procent, dock så att beträffande ansvarsskuld som uppkommit före den 1 januari 1999 sker en övergång till lägre ränta före utgången av 2013.

I fråga om de gruppensionsförsäkringar som avses i 1 mom. 2 punkten är minimikravet en jämn övergång. Om övergången påskyndats något år, kan den nivå på räntesatsen som därmed uppnåtts vid beräkningen av det egentliga premieansvaret och ersättningsansvaret inte höjas senare. Om gruppensionsförsäkringen till sin karaktär står nära försäkringar för privatpersoner, är förfarandet detsamma som i samband med individuell pensionsförsäkring.

2 §
Maximiräntesatserna vid beräkningen av ansvarsskulden i skadeförsäkringsbolag

Vid beräkning av ansvarsskulden är maximräntesatsen 3,5 procent. År 2008 är maximräntesatsen dock 3,6 procent.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

Helsingfors den 24 september 2008

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Övermatematiker
Pertti Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.