603/2008

Given i Helsingfors den 11 september 2008

Statsrådets förordning om fogande av en ny 42 a § till patentförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

fogas till patentförordningen av den 26 september 1980 (669/1980) en ny 42 a § som följer:

42 a §

Patentverkets beslut som har utarbetats med hjälp av automatisk databehandling kan undertecknas maskinellt.

En handling som skall ges över patentregistret eller patentverkets ansökningsdiarium och som har utarbetats med hjälp av automatisk databehandling kan undertecknas maskinellt. Om detta skall finnas ett omnämnande i handlingen.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

Helsingfors den 11 september 2008

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Regeringsrådet
Timo Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.