597/2008

Given i Helsingfors den 10 september 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer enligt den förteckning som bifogats denna förordning de handelsbeteckningar som skall godkännas för sådana i Finland tillåtna fiskeri- och vattenbruksprodukter som avses i artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

2 §

Den som avser att saluhålla en fiskeri- och vattenbruksprodukt, som avses i artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 104/2000, vars handelsbeteckning inte ingår den i 1 § sagda förteckningen, skall anmäla detta till jord- och skogsbruksministeriet, som fastställer en tillfällig handelsbeteckning för saluförandet av produkten.

3 §

Bestämmelserna i denna förordning tillämpas inte på sådana små produktmängder som

1) vilkas värde är högst 20 euro per inköp;

2) fiskare eller vattenbruksproducenter säljer direkt till konsumenter; och

3) har sitt ursprung i säljarens företag.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 17 september 2008.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning (953/2004) om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter som givits den 9 november 2004.

Helsingfors den 10 september 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Fiskeriöverinspektör
Harry Kaasinen

Bilaga

Tieteellinen nimi - vetenskapsligt namn Suomenkielinen nimi Svenskt namn
Kalat Fiskar
PETROMYZONTIDAE NAHKIAISET NEJONÖGON
Lampetra fluviatilis Nahkiainen Flodnejonöga
Lampetra planeri Pikkunahkiainen Bäcknejonöga
Petromyzon marinus Merinahkiainen Havsnejonöga
CETORHINIDAE JÄTTILAISHAIT BRUGDFISKAR
Cetorhinus maximus Jättiläishai Brugd
LAMNIDAE SILLIHAIT JÄTTEHAJAR
Lamna nasus Sillihai Håbrand, sillhaj
SCYLIORHINIDAE PUNAHAIT RÖDHAJAR
Scyliorhinus stellaris Täpläpunahai Storfläckig rödhaj
SQUALIDAE PIIKKIHAIT PIGGHAJAR
Squalus acanthias Piikkihai Pigghaj
RAJIDAE RAUSKUT ROCKOR
Dipturus batis Silorausku Slätrocka
Raja clavata Okarausku Knaggrocka
CHIMAERIDAE SILLIKUNINKAAT HAVSMUSFISKAR
Chimaera monstrosa Sillikuningas Havsmus
ACIPENSERIDAE SAMMET STÖRFISKAR
Acipenser baerii Siperiansampi Sibirisk stör
Acipenser gueldenstaedti Venäjänsampi Rysk stör
Acipenser ruthenus Sterletti Sterlett
Acipenser stellatus Tähtisampi Stjärnstör
Acipenser sturio Sampi Stör
Acipenser transmontanus Valkosampi Vit stör
Huso huso Kitasampi Hus, belugastör
CLUPEIDAE SILLIT SILLFISKAR
Alosa agone Täpläsilli Staksill
Alosa alosa Pilkkusilli Majfisk
Clupea harengus harengus Silli Sill
Clupea harengus membras Silakka Strömming
Clupea pallasii Tyynenmerensilli Stillahavssill
Sardina pilchardus Sardiini Sardin
Sardinella aurita Pyörösardiini Rund sardinell
Sardinella fimbriata Aasian sardiini Bengalisk sardinell
Sardinops melanostictus Japaninsardiini Japansk sardin
Sardinops sagax Perunsardiini Sydamerikansk sardin
Sprattus sprattus Kilohaili Vassbuk, skarpsill, brisling
ENGRAULIDAE ANJOVIKSET, SARDELLIT ANSJOVISFISKAR
Anchoa hepsetus Raita-anjovis Bredrandig ansjovis
Anchoa mitchilli Länsi-Atlantin anjovis Gulfansjovis
Engraulis anchoita Argentiinan anjovis Anchoita
Engraulis encrasicolus Anjovis Ansjovis
Engraulis ringens Perun anjovis Anchoveta
SALMONIDAE LOHIKALAT LAXFISKAR
Coregonus albula Muikku, maiva, hottamuikku Siklöja
Coregonus artedi Amerikanmuikku Amerikansk siklöja
Coregonus clupeaformis Kanadansiika, sillisiika Kanadasik
Coregonus lavaretus Siika Sik
Coregonus peled Peledsiika Peledsik
Hucho hucho Tonavanjokilohi Donaulax, huchen
Oncorhynchus chrysogaster Meksikonlohi Mexikansk guldöring
Oncorhynchus clarkii Punakurkkulohi Strupsnittsöring
Oncorhynchus gilae Gilataimen Gila-öring
Oncorhynchus gilae apache Arizonanlohi Apachelax, apacheöring
Oncorhynchus gorbuscha Kyttyrälohi Puckellax, pinklax
Oncorhynchus keta Koiralohi Chum, hundlax, chumlax
Oncorhynchus kisutch Hopealohi Coho, silverlax
Oncorhynchus masou Masulohi Masulax
Oncorhynchus mykiss Kirjolohi Regnbåge, regnbågslax
Oncorhynchus mykiss aquabonita Kultakirjolohi Guldregnbåge
Oncorhynchus nerka Punalohi, intiaanilohi Indianlax, sockeyelax
Oncorhynchus tshawytscha Kuningaslohi Chinook, kungslax
Salmo salar Lohi, merilohi Lax
Salmo salar sebago Lohi, järvilohi, saimaanlohi Lax, insjölax, saimenlax
Salmo trutta trutta Taimen, meritaimen Öring, havsöring
Salmo trutta fario Taimen, purotaimen, tammukka Öring, bäcköring
Salmo trutta lacustris Taimen, järvitaimen Öring, insjööring
Salvelinus alpinus Nieriä, rautu, saimaannieriä Fjällröding, saimenröding
Salvelinus fontinalis Puronieriä Bäckröding
Salvelinus namaycush Harmaanieriä Kanadaröding
THYMALLIDAE HARJUKSET HARRFISKAR
Thymallus thymallus Harjus Harr
OSMERIDAE KUOREET NORSFISKAR
Mallotus villosus Villakuore Lodda
Osmerus eperlanus Kuore, norssi Nors
ARGENTINIDAE HOPEAKUOREET GULDLAXFISKAR
Argentina silus Kultakuore Strömsill, guldlax
Argentina sphyraena Hopeakuore Silverfisk
ESOCIDAE HAUET GÄDDFISKAR
Esox lucius Hauki Gädda
CYPRINIDAE SÄRKIKALAT KARPFISKAR
Abramis ballerus Sulkava Faren
Abramis brama Lahna Braxen
Alburnus alburnus Salakka Löja
Aspius aspius Toutain Asp
Blicca bjoerkna Pasuri Björkna
Carassius carassius Ruutana Ruda
Ctenopharyngodon idella Ruohokarppi Gräskarp
Cyprinus carpio Karppi Karp
Gobio gobio Törö Sandkrypare
Hypophthalmichthys molitrix Hopeakarppi, hopeapaksuotsa Silverkarp
Hypophthalmichthys nobilis Marmorikarppi, marmoripaksuotsa Marmorkarp
Leuciscus cephalus Turpa Färna
Leuciscus idus Säyne Id
Leuciscus leuciscus Seipi Stäm
Phoxinus phoxinus Mutu Kvidd, elritsa
Rutilus rutilus Särki Mört
Scardinius erythropthalmus Sorva Sarv
Tinca tinca Suutari Sutare
Vimba vimba Vimpa Vimma
COBITIDAE NUOLIAISET NISSÖGAFISKAR
Barbatula barbatula Kivennuoliainen Grönling
SILURIDAE MONNIT EGENTILIGA MALAR
Silurus glanis Monni Mal
PANGASIIDAE HAIMONNIT HAJMALAR
Pangasius hypophthalmus Pangasius, haimonni Pangasiusmal, hajmal
ICTALURIDAE PIIKKIMONNIT DVÄRGMALAR
Ictalurus nebulosus Piikkimonni Dvärgmal
ANGUILLIDAE ANKERIAAT ÅLFISKAR
Anguilla anguilla Ankerias Ål
Anguilla japonica Japaninankerias Japansk ål
Anguilla rostrata Amerikanankerias Amerikansk ål
CONGRIDAE MERIANKERIAAT HAVSÅLSFISKAR
Conger conger Meriankerias Havsål
BELONIDAE NOKKAKALAT NÄBBGÄDDFISKAR
Belone belone Nokkakala Horngädda
SCOMBERESOCIDAE MAKRILLIHAUET MAKRILLGÄDDFISKAR
Cololabis saira Saira Stillahavsmakrillgädda
Scomberesox saurus Makrillihauki Makrillgädda
MORIDAE SIIMATURSKAT MORATORSKFISKAR
Antimora rostrata Sinisiimaturska Blå antimora
GADIDAE TURSKAT TORSKFISKAR
Boreogadus saida Jäämerenseiti Polartorsk
Brosme brosme Keila Lubb
Eleginus navaga Navaga Navagatorsk
Gadus macrocephalus Tyynenmerenturska Stillahavstorsk
Gadus morhua Turska Torsk
Gadus ogac Grönlanninturska Uvak
Lota lota Made Lake
Melanogrammus aeglefinus Kolja Kolja
Merlangius merlangus Valkoturska Vitling
Microgadus tomcod Jääturska Atlantisk frostfisk
Micromesistius australis Etelän mustakitaturska Sydlig blåvitling
Micromesistius poutassou Mustakitaturska Blåvitling
Molva dypterygia Tylppäpyrstömolva Birkelånga
Molva molva Molva Långa
Phycis blennoides Suomuturska Fjällbrosme
Pollachius pollachius Lyyraturska Bleka, lyrtorsk
Pollachius virens Seiti Sej
Theragra chalcogramma Alaskanseiti Alaska pollock
Trisopterus esmarki Harmaaturska Vitlinglyra
Trisopterus luscus Partaturska Skäggtorsk
Trisopterus minutus Pikkuturska Glyskolja
Urophycis chuss Punasuomuturska Skäggbrosme
Urophycis tenuis Valkosuomuturska Vitbrosme
MERLUCCIIDAE KUMMELITURSKAT KUMMELFISKAR
Macruronus magellanicus Patagonianhoki Chilensk hoki
Macruronus novaezelandiae Hoki Hoki
Merluccius australis Etelänkummeliturska Sydkummel
Merluccius capensis Kapinkummeliturska Kapkummel
Merluccius hubbsi Argentiinankummeliturska Argentinsk kummel
Merluccius merluccius Kummeliturska Kummel
Merluccius paradoxus Afrikankummeliturska Kapkummel
Merluccius polli Mustakummeliturska Svart kummel
MACROURIDAE LESTIKALAT LÅNGSTJÄRTAR
Coryphaenoides rupestris Lestikala Skoläst, grenadjär
GASTEROSTEIDAE PIIKKIKALAT SPIGGFISKAR
Gasterosteus aculeatus Kolmipiikki Storspigg
BERYCIDAE LIMAPÄÄT BERYXFISKAR
Beryx decadactylus Pohjanlimapää Nordisk beryx
ZEIDAE PIETARINKALAT SANKTPERSFISKAR
Zeus faber Pietarinkala Sanktpersfisk
MUGILIDAE KELTIT MULTEFISKAR
Mugil cephalus Juovakeltti Grå multe
ATHERINIDAE HOPEAKYLJET SILVERSIDEFISKAR
Atherina presbyter Hopeakylki Prästfisk
POLYNEMIDAE RIHMAEVÄT TRÅDFENSFISKAR
Eleutheronema tetradactylum Jättisiimaevä Jättetrådfisk
Polydactylus macrochir Keisarisiimaevä Kejsartrådfisk
CENTROPOMIDAE LASIAHVENET NILABBORRAR
Lates calcarifer Barramundi Barramundi
SERRANIDAE MERIAHVENET HAVSABBORRAR
Epinephelus auneus Valkomeriahven Vit grouper
Epinephelus coioides Oranssitäplämeriahven Orangefläckig grouper
Epinephelus marginatus Tummameriahven Brun havsabborre
Epinephelus morio Punameriahven Rör grouper
Plectropomus leopardus Safiirimeriahven Leopardgrouper
Polyprion americanus Hylkyahven Vrakfisk
MORONIDAE MERIAHVENET HAVSABBORRAR
Dicentrarchus labrax Meribassi Havsabborre
Dicentrarchus punctatus Täpläbassi Fläckig havsabborre
Morone americana Amerikanbassi Vitabborre
Morone saxatilis Juovabassi Randigbass
CENTRARCHIDAE AURINKOAHVENET SOLABBORRAR
Micropterus dolomieu Pikkubassi Svartabborre
Micropterus salmoides Isobassi Öringabborre
APOGONIDAE KARDINAALIAHVENET DJUPHAVSABBORRAR
Epigonus telescopus Mustakardinaaliahven Teleskopabborre
PERCIDAE AHVENET ABBORRFISKAR
Gymnocephalus cernuus Kiiski Gärs
Perca fluviatilis Ahven Abborre
Sander lucioperca Kuha Gös
POMATOMIDAE SINIKALAT BLÅFISKAR
Pomatomus saltatrix Sinikala Blåfisk
CARANGIDAE PIIKKIMAKRILLIT TAGGMAKRILLFISKAR
Lichia amia Amiapompano Snegelfisk
Pseudocaranx dentex Sinitrevalli Vit trevally
Pseudocaranx wrighti Hyppijätrevalli Skipjack trevally
Trachurus trachurus Piikkimakrilli Taggmakrill, makrillstör
BRAMIDAE MERILAHNAT HAVSBRAXSNAR
Brama brama Merilahna Havsbraxen
CORYPHAENIDAE DOLFIINIT GULDMAKRILLFISKAR
Coryphaena hippurus Dolfiini Guldmakrill
LUTJANIDAE NAPSIJAT GRUNTFISKAR
Lutjanus campechanus Punanapsija Röd snapper
Lutjanus carponotatus Ruostejuovanapsija Flaggsnapper
Lutjanus erythropterus Karmiininapsija Karminsnapper
Lutjanus johnii Mustatäplänapsija Svartprickad snapper
Lutjanus lutjanus Napsija Guldbandsnapper
Lutjanus malabaricus Malabarinnapsija Malabarsnapper
Lutjanus purpureus Purppuranapsija Sydlig rödsnapper
Lutjanus russellii Juovaselkänapsija Russellsnapper
Lutjanus sanguineus Kyhmynapsija Puckelsnapper
Lutjanus sebae Keisarinapsija Kejsarsnapper
Lutjanus synagris Juovanapsija Randig snapper
Lutjanus vitta Ruskojuovanapsija Brunrandig snapper
Pristipomoides filamentosus Ruskonapsija Rosa snapper
Pristipomoides multidens Kultaviirunapsija Guldhuvad snapper
NEMIPTERIDAE VIIRIAHVENET VIMPELSNAPPERFISKAR
Nemipterus furcosus Ruusuviiriahven Rosa vimpelsnapper
Nemipterus virgatus Kultaviiriahven Gul vimpelsnapper
HAEMULIDAE MURISIJAT GRYMTOR
Diagramma pictum Kultamurisija Guldgrymta
Pomadasys maculatus Satulamurisija Fläckgrymta
SCIAENIDAE RUMPUKALAT HAVSGÖSFISKAR, VEKFISKAR
Argyrosomus regius Kotkakala Havsgös
LETHRINIDAE PUTSARIT REVBLECKEFISKAR
Lethrinus lentjan Punatäpläputsari Rödprickig kejsarabborre
Lethrinus miniatus Trumpettiputsari Rödbrokig kejsarabborre
Lethrinus nebulosus Hietaputsari Glitterkejsare, paljettfisk
SPARIDAE HAMMASAHVENET HAVSRUDEFISKAR
Boops boops Boga Oxögonfisk
Dentex dentex Hammasahven Tandbraxen
Dentex macrophtalmus Isosilmähammasahven Storögonhavsruda
Lithognathus lithognathus Valkopagelli Vit sandblecka
Lithognathus mormyrus Marmoripagelli Randig sandblecka
Pagellus acarne Pagelli Pagell
Pagellus bogaraveo Pilkkupagelli Fläckpagell
Pagellus erythrinus Punapagelli Röd pagell
Pagrus pagrus Pargo Rödbraxen
Sparus aurata Kultaotsa-ahven Guldsparid
Spondyliosoma cantharus Meriruutana Havsruda
CENTRACANTHIDAE PIKARELLIT PIKARELLER
Spicara maena Pikarelli Pikarell
Spicara smaris Pikkupikarelli Menolapikarell
MULLIDAE MULLOT MULLUSFISKAR
Mullus barbatus Pikkumullo Rosenmulle
Mullus surmuletus Keltajuovamullo Mulle
Upeneichthys vlamingii Etelänmullo Sydlig mulle
CEPOLIDAE LIEKKIKALAT BANDFISKAR
Cepola macrophthalma Liekkikala Röd bandfisk
CICHLIDAE KIRJOAHVENET CIKLIDER
Oreochromis mossambicus Mosambikintilapia Mozambiquetilapia
Oreochromis niloticus Niilintilapia Niltilapia
LABRIDAE HUULIKALAT LÄPPFISKAR
Cheilinus undulatus Kyhmyhuulikala Napoleonfisk
Choerodon cephalotes Purppurahuulikala Purpurgylta
Labrus bergylta Viherhuulikala Berggylta
Labrus merula Ruskohuulikala Brungylta
TRACHINIDAE LOUHIKALAT FJÄRSINGFISKAR
Trachinus draco Louhikala Fjärsing
NOTOTHENIIDAE JÄÄAHVENET NOTINGAR
Dissostichus eleginoides Hammasjääahven Tandnoting
ANARHICHADIDAE MERIKISSAT HAVSKATTFISKAR
Anarhichas lupus Merikissa Havskatt
Anarhichas minor Kirjomerikissa Fläckig havskatt
ZOARCIDAE KIVINILKAT TÅNGLAKEFISKAR
Zoarces viviparus Kivinilkka Tånglake
OPHIDIIDAE PARTANILKAT KINGKLIPFISKAR
Genypterus blacodes Punarihmanilkka Guldkingklip
Ophidion barbatum Partanilkka Ormfisk
AMMODYTIDAE TUULENKALAT TOBISFISKAR
Ammodytes tobianus Pikkutuulenkala Kusttobis, blåtobis
Hyperoplus lanceolatus Isotuulenkala Tobiskung, vittobis
GEMPYLIDAE KÄÄRMEMAKRILLIT HAVSGÄDDOR
Lepidocybium flavobrunneum Eskolaari Escolar
TRICHIURIDAE HUOTRAKALAT HÅRSTJÄRTFISKAR
Aphanopus carbo Mustahuotrakala Dolkfisk
Lepidopus caudatus Hopeahuotrakala Strumpebandsfisk
SCOMBRIDEA MAKRILLIT MAKRILLIKA FISKAR
Auxis thazard Auksidi Fregattauxid
Euthynnus affinis Kawakawa Kawakawa
Euthynnus alletteratus Tunniina Tunnina
Euthynnus lineatus Mustaboniitti Svart tunnina
Grammatorcynus bicarinatus Haimakrilli Hajmakrill
Katsuwonus pelamis Boniitti Bonit, skipjack
Orcynopsis unicolor Juovaton sarda Ostrimmig pelamid
Sarda sarda Sarda Ryggstrimmig pelamid
Scomber australasicus Tyynenmerenmakrilli Stillahavsmakrill
Scomber japonicus Japaninmakrilli Spansk makrill
Scomber scombrus Makrilli Makrill
Scomberomorus cavalla Kuningasmakrilli Kungsmakrill
Scomberomorus commerson Seepramakrilli Strimmig kungsmakrill
Scomberomorus semifasciatus Tiikerimakrilli Tigerkungsmakrill
Thunnus alalunga Valkotonnikala Vit tonfisk, albacor
Thunnus albacares Keltaevätonnikala Gulfenad tonfisk
Thunnus atlanticus Mustaevätonnikala Karibisk tonfisk, svart tonfisk
Thunnus maccoyii Eteläntonnikala Sydlig tonfisk
Thunnus obesus Isosilmätonnikala Storögd tonfisk
Thunnus thynnus Tonnikala Tonfisk
Thunnus tonggol Pitkäpyrstötonnikala Tonggol
ISTIOPHORIDAE MARLIINIT MARLINS
Makaira nigricans Sinimarliini Blå marlin
XIPHIIDAE MIEKKAKALAT SVÄRDFISKAR
Xiphias gladius Miekkakala Svärdfisk
SCORPAENIDAE SKORPIONIKALAT DRAKHUVUDFISKAR
Sebastes mentella Syvänmerenpunasimppu Djuphavsrödfisk, Djuphavskungfisk
Serranus scriba Punasimppu, puna-ahven Kungsfisk, uer, rödfisk
TRIGLIDAE KURNUSIMPUT KNOTFISKAR, KNORRHANEFISKAR
Chelidonichthys lucernus Isokurnusimppu Fenknot
Eutrigla gurnardus Kyhmykurnusimppu Knorrhane, knot
COTTIDAE SIMPUT RÖTSIMPOR
Cottus gobio Kivisimppu Stensimpa
Myoxocephalus quadricornis Härkäsimppu Hornsimpa
Myoxocephalus scorpius Isosimppu Rötsimpa
CYCLOPTERIDAE IMUKALAT SJURYGGSFISKAR
Cyclopterus lumpus Rasvakala Sjurygg, stenbit, kvabbso
BOTHIDAE VASENSILMÄKAMPELAT TUNGEVARAR
Arnoglossus laterna Suomukampela Tungevar
PLEURONECTIDAE OIKEASILMÄKAMPELAT FLUNDREFISKAR
Glyptocephalus cynoglossus Mustaeväkampela Rödtunga
Hippoglossoides platessoides Liejukampela Lerskädda
Hippoglossus hippoglossus Ruijanpallas, pallas Hälleflundra
Hippoglossus stenolepis Tyynenmerenpallas Stillahavshälleflundra
Lepidopsetta bilineata Kivikampela Stillahavsspätta
Limanda aspera Japaninhietakampela Stillahavsflundra
Limanda ferrugina Ruostekampela Gulskädda
Limanda limanda Hietakampela Sandskädda
Microstomus kitt Pikkupääkampela Bergskädda, bergtunga
Platichthys flesus Kampela Skrubbskädda, skrubba, flundra
Pleuronectes glacialis Napakampela Arktisk flundra
Pleuronectes platessa Punakampela Rödspätta
Reinhardtius hippoglossoides Grönlanninpallas Liten hälleflundra, blåkveite
Reinhardtius stomias Naskalipallas Piltandsflundra
Rhombosolea plebeia Hiekkakampela Sandflundra
SOLEIDAE KIELIKAMPELAT TUNGEFISKAR
Solea lascaris Hietakielikampela Sandtunga
Solea solea Kielikampela, meriantura Sjötunga, tunga
CYNOGLOSSIDAE ETELÄNKIELIKAMPELAT HUNDTUNGEFISKAR
Cynoglossus bilineatus Etelänkielikampela Dubbelrandig långtunga
SCOPHTHALMIDAE SILOKAMPELAT VARAR
Lepidorhombus boscii Nelitäplälasikampela Fyrfläckig var
Lepidorhombus whiffiagonis Lasikampela Glasvar
Phrynorhombus norvegicus Pikkukampela Småvar
Psetta maxima Piikkikampela Piggvar
Scophthalmus rhombus Silokampela Slätvar
MONACANTHIDAE VIILAKALAT FILFISKAR
Aluterus monoceros Sarviviilakala Narfilfisk
LOPHIIDAE MERIKROTIT MARULKFISKAR
Lophius budegassa Pienimerikrotti Mindre marulk
Lophius piscatorius Merikrotti Marulk
Äyriäiset ja nilviäiset Kräftdjur och mollusker
EUPHAUSIIDAE KRILLIÄYRIÄISET LYSRÄKOR, KRILL
Euphausia superba Etelänkrilli Antarktisk krill
Meganyctiphanes norvegica Norjankrilli Norsk lysräka
PENAEIDAE VALKOKATKARAVUT PENEIDRÄKOR
Fenneropenaeus indicus Intian katkarapu Indisk viträka
Fenneropenaeus merguiensis Banaanikatkarapu Bananräka
Litopenaeus setiferus Pohjan valkokatkarapu Nordlig viträka
Litopenaeus vannamei Valkokatkarapu Vannameiräka
Marsupenaeus japonicus Kurumakatkarapu Kurumaräka
Melicertus latisulcatus Kuningaskatkarapu Kungsräka
Melicertus plebejus Idän kuningaskatkarapu Östlig kungsräka
Metapenaeus affinis Jingakatkarapu Jingaräka
Metapenaeus endeavouri Ruskokatkarapu Australisk räka
Metapenaeus ensis Hiekkakatkarapu Glansräka
Metapenaeus monoceros Täpläkatkarapu Prickig räka
Parapenaeus longirostris Syvänmeren katkarapu Djuphavsräka
Penaeus esculentus Ruskea tiikerikatkarapu Brun tigerräka
Penaeus monodon Tiikerikatkarapu, jättiläiskatkarapu Tigerräka
Penaeus semisulcatus Vihreä tiikerikatkarapu Grön tigerräka
PANDALIDAE KATKARAVUT PANDALIDRÄKOR
Pandalus borealis Katkarapu, Pohjankatkarapu Räka, Nordhavsräka
PALAEMONIDAE MAKEANVEDEN KATKARAVUT PALAEMONIDRÄKOR
Macrobrachium rosenbergii Isokatkarapu, jättiläiskatkarapu Stor sötvattenräka
Palaemon serratus Katkarapu Tångräka
CRANGONIDAE HIETAKATKARAVUT CRANGONIDRÄKOR
Crangon crangon Hietakatkarapu Sandräka
PALINURIDAE LANGUSTIT LANGUSTER
Jasus lalandii Tyynenmeren langusti Kaplangust
Linuparus sordidus Samppanjahummeri Orientalisk langust
Palinurus elephas Langusti Europeisk langust
Panulirus cygnus Australian langusti, kivihummeri Australisk langust
Panulirus homarus Transkein langusti Transkeilangust
CANCRIDAE ISOTASKURAVUT KRABBTASKOR
Cancer pagurus Isotaskurapu Krabba
ATELECYCLIDAE HEVOSTASKURAVUT HÄSTKRABBOR
Erimacrus isenbecki Keganinrapu Keganikrabba
PORTUNIDAE SINITASKURAVUT SIMKRABBOR
Callinectes sapidus Sinitaskurapu Blå krabba
Scylla serrata Mangroverapu, mutataskurapu Mangrovekrabba
MAJIDAE HÄMÄHÄKKIRAVUT MASKERINGSKRABBOR
Chionoecoetes opilio Lumitaskurapu Arktisk maskeringskrabba
Maja squinado Hämähäkkirapu Häxkrabba
SCYLLARIDAE TOHVELIRAVUT TOFFELKRÄFTOR
Thenus orientalis Karhurapu Toffelkräfta
PARASTACIDAE ETELÄNJOKIRAVUT SYDFLODKRÄFTOR
Cherax destructor Jappirapu Jappkräfta
Cherax tenuimanus Marronirapu Marronkräfta
ASTACIDAE JOKIRAVUT FLODKRÄFTOR
Astacus astacus Jokirapu, rapu Flodkräfta
Astacus leptodactylus Kapeasaksirapu Sumpkräfta, Donauflodkräfta
Pacifastacus leniusculus Täplärapu Signalkräfta
Procambarus clarkii Punarapu, Louisiananrapu Louisianaflodkräfta
LITHODIDAE KIVIRAVUT STENKRABBOR
Lithodes antarcticus Etelän kuningasrapu Sydamerikansk trollkrabba
Lithodes maja Piikikäs kivirapu Stentrollkrabba
Paralithodes brevipes Kiinan kuningasrapu Kinesisk kungkrabba
Paralithodes camtschaticus Kuningasrapu Kamtjatkakrabba
NEPHROPIDAE HUMMERIT HUMMRAR
Homarus americanus Amerikanhummeri Amerikansk hummer
Homarus gammarus Hummeri Hummer
Metanephrops boschmai Lahtihummeri Vikhummer
Nephrops norvegicus Keisarihummeri Havskräfta
GERYONIDAE SYVÄNMERENTASKURAVUT DJUPHAVSKRABBOR
Chaceon maritae Isoabaloni, punataskurapu Djuphavsrödkrabba
BUCCINIDAE TORVIKOTILOT HORNSSNÄCKOR
Buccinum undatum Metsästystorvikotilo Valthornssnäcka
OSTREIDAE OSTERIT OSTRON
Crassostrea gigas Osteri Ostron
Ostrea edulis Osteri Ostron
PECTINIDAE KAMPASIMPUKAT KAMMUSSLOR
Chlamys nobilis Jalokampasimpukka Ädelkammussla
Chlamys opercularis Kuningatarkampasimpukka Drottningkammussla
Patinopecten yessoensis Japaninkampasimpukka Japansk kammussla
Pecten maximus Isokampasimpukka Kammussla, pilgrimsmussla
Placopecten magellanicus Kampasimpukka Kammussla
Zygochlamys patagonica Patagonian kampasimpukka Patagonsk kammussla
MYTILIDAE SINISIMPUKAT BLÅMUSSLOR
Mytilus chinensis Chilen sinisimpukka Chilensk blåmussla
Mytilus edulis Sinisimpukka Blåmussla
Perna perna Vihersimpukka Grönmussla
CARDIIDAE SYDÄNSIMPUKAT HJÄRTMUSSLOR
Cerastoderma edule Sydänsimpukka Hjärtmussla
VENERIDAE VENUSSIMPUKAT VENUSMUSSLOR
Meretrix meretrix Venussimpukka Venusmussla
Paphia undulata Mattosimpukka Venusmussla
Venerupis decussata Isomattosimpukka Stor venusmussla
SEPIIDAE SEEPIAT SEPIABLÄCKFISKAR
Rossia macrosoma Välimerenseepia Rossiabläckfisk
Sepia aculeata Seepia Sepiabläckfisk
Sepia officinalis Seepia Sepiabläckfisk
Sepia pharaonis Faaraoseepia Faraobläckfisk
Sepiola rondeletti Pikkuseepia Dvärgbläckfisk
Sepioteuthis sepioidea Karibianseepia Karibisk bläckfisk
LOLIGINIDAE VARSINAISET KALMARIT KALAMARER, TIOARMADE BLÄCKFISKAR
Loligo chinensis Kalmari, mustekala Bläckfisk
Loligo duvauceli Kalmari, mustekala Bläckfisk
Loligo patagonica Kalmari, mustekala Bläckfisk
Loligo pealei Kalmari, mustekala Bläckfisk
Loligo vulgaris Kalmari, mustekala Bläckfisk
OMMASTREPHIDAE KALMARIT KALAMARER, TIOARMADE BLÄCKFISKAR
Dosidicus gigas Jättiläiskalmari Jumbobläckfisk
Illex illecebrosus Pohjankalmari Ilexbläckfisk
Nototodarus sloani Uudenseelannin kalmari, mustekala Bläckfisk
Todarodes sagittatus Liitokalmari, mustekala Bläckfisk
OCTOPODIDAE MYSKITURSAAT ÅTTA-ARMADE BLÄCKFISKAR
Eledone moschata Myskitursas Myskbläckfisk
Octopus vulgaris Meritursas, mustekala Bläckfisk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.