596/2008

Given i Helsingfors den 9 september 2008

Inrikesministeriets förordning on ändring av inrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

upphävs i inrikesministeriets arbetsordning av den 18 januari 2008 (37/2008) 54 § 11 punkten,

ändras 14 § 1 mom. 5 punkten och 51 § samt

fogas till 24 § en ny 3 punkt, varvid den nuvarande 3, 4 och 5 punkten blir 4, 5 och 6 punkt, som följer:

14 §
Polisavdelningens uppgifter i anslutning till polisväsendet

Polisavdelningen behandlar ärenden som hör till polisväsendet och som gäller polisens


5) personal i frågor som gäller allmänt deltagande i polisverksamhet på strategisk nivå inom den internationella civila krishanteringen,


24 §
Ministeriets enhet för internationella frågor

Ministeriets enhet för internationella frågor


3) är ansvarig myndighet för resultatstyrningen, resultatplaneringen och övervakningen av Krishanteringscentret vid Räddningsinstitutet när det gäller de nationella färdigheterna inom civil krishantering,


51 §
Konsultativ tjänsteman som vid ministeriets enhet för internationella frågor behandlar ärenden som rör civil krishantering

Konsultativ tjänsteman som vid ministeriets enhet för internationella frågor behandlar ärenden som rör civil krishantering avgör ärenden som gäller anställning i offentligrättsligt anställningsförhållande och anställningsvillkoren vid uppdrag som är av betydelse för den nationella beredskapen.


Denna förordning träder i kraft den 15 september 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 9 september 2008

Inrikesminister
Anne Holmlund

Kanslichef
Ritva Viljanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.