552/2008

Given i Helsingfors den 29 augusti 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk med fartyg vars längd är över 20 meter och som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen av den 8 december 1994 on verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §

Fiske efter torsk inom ICES delområden 22―24 och 25―32 förbjuds för fartyg vars igenkänningslängd är över 20 meter och som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland på grund av att maximifångsten av torsk för i jord- och skogsbruksministeriets förordning (42/2008) om användningen av Finlands torskkvot för år 2008 1 § 1 punkt och 2 § 1 punkt avsedda fartyg har fyllts.

Förvaring av torsk som fångats inom ICES delområden 22―24 ombord på ovan i 1 mom. avsedda fartyg samt omlastning och landning av sådan fångst från fartygen är förbjuden efter att denna förordning trätt i kraft.

Förvaring av torsk som fångats inom ICES delområden 25―32 ombord på ovan i 1 mom. avsedda fartyg samt omlastning och landning av sådan fångst från fartygen är förbjuden från och med den 7 september.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 3 september 2008 och gäller till den 31 december 2008.

Helsingfors den 29 augusti 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Harri Kukka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.