531/2008

Given i Nådendal den 8 augusti 2008

Lag om ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 november 1969 om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier (734/1969) 4 § som följer:

4 §

Republikens president kan på framställning av centralkommissionen för konst tilldela synnerligen meriterade konstutövare titeln akademiker. Denna titel kan samtidigt innehas av högst elva konstutövare. Den expedition som gäller titeln är avgiftsfri.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 47/2008
KuUB 2/2008
RSv 65/2008

Nådendal den 8 augusti 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.