529/2008

Given i Nådendal den 18 juli 2008

Lag om ändring av 9 § i handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 9 § 3 mom., sådant det lyder i lag 147/1997, som följer:

9 §

Bestämmelserna om aktiekapital i 1 mom. 7 punkten ska på motsvarande sätt tillämpas på ett ömsesidigt försäkringsbolags garantikapital och grundfond samt andelar av garantikapitalet. I ett ömsesidigt försäkringsbolags grundanmälan ska dessutom nämnas den betalda delen av garantikapitalet, grundfonden och andelarna av garantikapitalet.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

RP 13/2008
EkUB 7/2008
RSv 51/2008

Nådendal den 18 juli 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.