480/2008

Utfärdat i Helsingfors den 3 juli 2008

Statsrådets beslut om anslutning av Hauho kommun, Kalvola kommun, Lammi kommun, Renko kommun och Tuulos kommun till Tavastehus stad samt överföring av somliga områden från Hattula kommun till Tavastehus stad

Statsrådet har rättat sitt beslut av den 19 juni 2008 och med stöd av 11 § 1 mom. i kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) och 5 § i språklagen av den 6 juni 2003 (423/2003) beslutat om en ändring i kommunindelningen som följer:

Ändring i kommunindelningen

Hauho kommun, Kalvola kommun, Lammi kommun, Renko kommun och Tuulos kommun ansluts till Tavastehus stad.

Från Hattula kommun överförs till Tavastehus stad följande lägenheter, lägenhetsdelar, registerenheter och delar av registerenheter:

1) Från Hakimäki by lägenheten Renkasalo 1:27 i sin helhet.

2) Från Halkorpi by av lägenheten Ahola 2:21 skiftet Kanajärvi delvis.

3) Från Hyrvälä by lägenheterna Metsämutula 1:20, Mutula 1:21, Mäntyaho 2:60, Niittyaho 2:61, Mutulanaho 2:62, Haanperä 2:63, Mutula 2:64, Mansikka-aho 2:88, Takamaa 6:2 i sin helhet.

4) Från Ihalempi by lägenheterna Kylmälahti 1:5, Kylmälahti I 2:49, Karpalo 2:76, Onnela 3:28, Kylmälahti 3:32, Kylmälahti II 3:34, Suviniemi 3:45, Kivilahti 3:46, Tuulenpesä 3:48, Niininiemi 3:53, Sotkan-Uuttu 3:56, Lisämaa 3:58, Sotka 4:3, Tuomela 5:4, Ranta-Tuomela 5:15, Myllyjärvi 6:6, Tiensuu II 6:15, Ahonen 6:25, Sotka 6:26, Erälahti 7:21, Sotkanranta 7:23, Erälahti 2 7:25, Alanko 7:26, Mäkilä 8:2, Tiensuu 8:28, Oinasniemi 9:11, Sotkansaaret 9:35, Kiviniemi 9:37, Mansikkamäki 9:38, Pikkutalo 9:39, Waakkula 9:50, Kukkamaa 9:51, Kuorijoki 9:52, Sakaniemi 9:84, Riistalahti 9:87, Karjuniemi 9:88, Kirstinkärki 9:101 och Tikanmäki 9:120 i sin helhet, samt av lägenheten Yli-Uotila 1:29 Sotkajärvi sydligaste skifte delvis, av lägenheten Torppa 3:54 Sotkajärvi sydligare skifte och Kuorijoki skifte i sin helhet och av lägenheten Marjaniemi 3:55 skiftet Hevonniemi.

5) Från Kalkonen by lägenheterna Siipi 1:100, Kärki 1:101, Mäkelä 1:102, Toivola 1:103 och Sotkamaja 1:129 i sin helhet samt registerenhetens Kalkonen samfällda vattenområde och tillandning 82-406-876-1 Päällinen sjöns tillandningsskiften och Sotkajärvi vattenlott.

6) Från Katinala by lägenheterna Hakala 1:18, Pätkä 1:42, Pitkä 1:43, Koivuniemi 2:68, Mäkelä 3:24, Jokiniemi 3:25, Mäntymäki 4:36, Mäntyaho 4:37, Saarimäki 5:16, Rantamaa II 5:29, Rantamaa 6:57, Aunela 6:125, Honkaniemi 6:142, Ihantala 6:144, Kesälammi 6:146, Puolenhehtaarinmetsä 6:150, Sillanpää 8:61, Mäntyniemi 8:63, Kiviranta 8:66, Kuusikko 8:67, Hamaja 8:68, Kivitorppa 8:69, Kaislaranta 8:70, Linnunpesä 8:72, Poukama 8:74, Karila 8:75, Lonka 8:76, Järvensivu 8:118, Vieremä 8:119, Nimetön 9:35, Möykky 9:36, Risti 9:37, Valkeakorpi 9:43, Hirvas 9:44, Rantala 9:46, Mäki-Jussila 9:48, Vahalahti 9:51, Koivula 9:52, Sääskenpesä 9:53, Mustalammi 9:54, Takala 9:60, Saparo 18:3, Harjula 2 18:4, Seiväshuhta 18:5, Selkola 18:8, Töyräs 18:10, Haapala 18:11, Kaju 18:13, Kivimaa 18:14, Harjula 18:15, Lammila 27:0 och Pirttipelto 27:1 i sin helhet samt av lägenheten Korpela 2:28 skiftet Pitkäjärvi och Karhunmäensuo skifte delvis, av lägenheten Toivola 3:8 skiftet Karhunmäensuo delvis, lägenheten Patakangas 4:7 delvis, lägenheten Peltola 5:4 delvis, lägenheten Keskilammi 6:141 delvis, av lägenhetens Porrassuo 7:37 skiftet Karhumäki och skiftet Karhumäensuo samt av lägenheten Takalammi 9:38 skiftet Mustalammi.

7) Från Kerälä by lägenheten Kerilahti 1:18 delvis.

8) Från Kivijoki by av lägenheten Viitala 1:20 skogsskifte.

9) Från Kouvola by lägenheterna Suoharju 4:1, Suotorppa 4:3, Suopirtti 4:5, Jonnala 4:7 och Suojärvi 4:8 i sin helhet.

10) Från Leiniälä by lägenheten Leiniälä 13:0 delvis.

11) Från Nihattula by lägenheterna Mutula I 4:31, Mutula II 5:33 och Mutulankämppä 15:8 i sin helhet och lägenheten Nihattula 15:11 delvis samt registerenhetens samfällda vattenområden 82-417-876-1 Suojärvi vattenlott.

12) Från Nummi by lägenheterna Valkama 1:151, Suopalsta 2:17, Mattis 3 3:17, Rinne 4:2, Mustalammi 4:31, Takametsä 5:21, Vihtorin korpi 5:22, Etumetsä 6:29, Kuusimaa 6:30, Suokorpi 7:26, Korpisalo 7:27, Perämetsä 7:30, Suojärvenmetsä 8:29, Tyynilahti 9:12, Riihisalo 9:34, Murtomaa 9:39, Metsola 9:41, Lähdeaho 9:45, Pikkusalo 9:46, Metsola II 9:50, Vanha-Salo 9:52, Salo 9:53, Viiala 10:2 och Tasanne 10:8 i sin helhet.

13) Från Pelkola by lägenheten Salovehmas 1:49 i sin helhet, lägenheten Tähilampi 2:62 delvis, av lägenheten Umpilampi 3:44 Kissalammi skifte, av lägenheten Takalikko 4:4 Vaarinsuo skifte delvis, lägenheten Kaita 4:118 delvis, av lägenheten Tähilamminmaa 5:76 skiftet Vaarinsuo delvis och av lägenheten Renkajärvi 5:77 skiftet Vaarinsuo delvis samt från registerenheten Pelkola samfällda vattenområde och tillandning 82-421-876-1 Uljasjärvi vattenlott och Kissalammi vattenlott.

14) Från Pyhälahti by lägenheten Uljaskoto 1:109 i sin helhet, av lägenheten Tähilammi 1:106 skiftet Koiralammi, av lägenheten Kokomatka 2:7 skiftet Koiralammi och av lägenheten Määränpää 2:48 skiftet Koiralammi samt från registerenheten Pyhäjärvi samfällda vattenområde och tillandning 82-422-876-1 Uljasjärvi vattenlott och Iso Tähilammi vattenlott.

15) Från Takajärvi by lägenheterna Pentti 1:18, Kokkola 1:19, Tammikärki 2 1:20, Soppelo 2 1:21, Kiviranta 1:22, Villenmäki 1:28, Peurakumpu 1:29, Käenkolo 1:30, Soikkula 1:31, Kaaripuu 1:33, Onnela 1:41, Kuusipirtti 1:42, Koivikko 1:45, Honkarinne 1:46, Peuramäki 1:47, Koivulahti 1:48, Uusitalo 1:49, Raippakari 1:50, Ilvesranta 1:51, Nummiranta 2:22, Nummilahti 2:23, Rantalehto 2:24, Tammikärki 2:25, Soppelo 2:26, Tähilahti 2:27 och Tähitupa 2:44 i sin helhet.

16) Från Vuohiniemi by lägenheterna Kilpilampi 1:5 och Kaukomaa 2:26 i sin helhet.

17) Hela inlösningsenheten Yleinen tie 82-895-2-9 och inlösningsenheten Yleinen tie 82-895-2-7 delvis (allmänna vägar).

18) Av registerenheten Mustiala samfällda skog 82-874-1-0 skogsskiftet Hirvilammi.

19) Av registerenheten Yhteinen vesialue (samfällt vattenområde) 82-876-2-0 Myllyjärvi, Suojärvi, Pitkäjärvi, Pikku Hirvilammi, Mustalammi och Valkealammi vattenlotter.

20) Av registerenheten Ihalemmi och Kerälä samfällda vattenområde och samfällda tillandningar 82-876-6-9 Valkealammi, Alanen och Sotkajärvi vattenlotter delvis.

21) Av Registerenheten Ihalemmi och Kerälä samfällda vattenområde och samfällda tillandningar: båda vattenlotterna i Päällinen 82-876-6-7.

22) Av registerenhetens Yht. vesialue 82-876-11-0 Uljasjärvi vattenlott och Iso Tähilammi vattenlott.

23) Av registerenhetens Yht. maa-alueet 82-878-8-0 (samfällda jordområden) Päällinen-sjöns skiften och Sotkajärvi skiften med undantag av de två öarna längst i öster samt andra samfällda områden och registerenheter som eventuellt finns på området som gränsbeskrivningen täcker.

Den nya gränsen börjar vid kommungränsen mellan Kalvola och Hattula, vid råmärket nr 2 i nordöstra hörnet av lägenheten Päiväranta 1:6 i Kanajärvi by, Kalvola kommun, varifrån gränsen framskrider vinkelrätt från kommungränsen genom lägenheten Ahola 2:21 i Halkorpi by, Hattula kommun till den västra rån av lägenhetens Renkasalo II 1:29 sydligaste skifte, och längs denna rå mot sydväst till röse 52.

Härifrån fortsätter gränsen längs rån mellan lägenheten Renkasalo II 1:29 och lägenheten Renkasalo 1:27 mot sydost till röse 51 och vidare längs rån mellan lägenheten Renkasalo 1:27 och Mustiala samfällda skog 874:1:0 mot sydväst till röse 4 och därifrån längs rån mellan Mustiala samfällda skog 874:1:0 och lägenheten Sotka 6:26 i Ihalempi by till röse 3.

Från röse 3 går gränsen längs rån mellan lägenheten Sotka 6:26 och lägenheterna Koivukangas 8:20 och Helmikkala 8:23 i Ihalempi by mot sydväst via röse 107 till röse 112 och därifrån längs lägenhetens Helmikkala 8:23 södra rå till röse 116 och vidare längs rån mellan lägenheterna Tiensuu 8:28 och Salkoniemi 9:98 i Ihalempi by mot sydsydväst till röse 115. Därifrån svänger gränsen längs lägenhetens Salkoniemi 9:89 södra rå till röse 24 och därifrån 174 meter i Sotkajärvi sjö så att den holme som tillhör lägenheten Salkoniemi 9:89 blir kvar på Hattula kommuns område.

I Sotkajärvi sjö böjer gränsen mot sydost och fortsätter till en punkt som ligger i Sotkajärvi i linje med rån mellan lägenheterna Kylmälahti 1:5 och Yli-Uotila 1:29 i Ihalempi by mellan rösena 253-169 på ett avstånd av 39 meter från röse 169 i Sotkajärvi sjö.

Från röse 169 fortsätter gränsen längs rån mellan lägenheterna Kylmälahti 1:5 och Yli-Uotila 1:29 mot sydväst till norra kanten av Takala-Silmälä enskilda väg, och därifrån längs den norra kanten av Takala-Silmälä enskilda väg på området av lägenheten Kerilahti 1:18 i Kerälä by, lägenheten Tähilampi 2:62 i Pelkola by samt lägenheten Leiniälä 13:0 i Leiniälä by till den punkt där linjen från lägenhetens Heinola 1:27 i Pelkola by södra rå skär den norra kanten av Takala-Silmälä enskilda väg.

Från skärningspunkten fortsätter gränsen till röse 6 på lägenhetens Heinola 1:27 södra rå och därifrån längs den södra rån av lägenheterna Heinola 1:27, Lehtola 1:23 och Takavehmas 1:25 via rösena 7 och 6 till röse 5 och vidare mot nordost längs rån mellan lägenheterna Takavehmas 1:25 och Kaita 4:118 till den norra kanten av Takala-Silmälä enskilda väg.

Härifrån går gränsen längs den norra kanten av Takala-Silmälä enskilda väg på området av lägenheterna Kaita 4:118, Takalikko 4:4, Tähilamminmaa 5:76 och Renkajärvi 5:77 i Pelkola by till röse 55 på rån mellan lägenheterna Renkajärvi 5:77 och Nuppulinna 3:40. Därifrån fortsätter gränsen längs den södra rån av lägenheterna Nuppulinna 3:40, Sammalranta 3:42, Hannula 3:43 och Joutsenranta 2:57 i Pelkola by via rösena 67, 69, 70, 73, 88, 89 och 98 till röse 99 och därifrån mot nordost till råröse 39 mellan lägenheten Joutsenranta 2:57 och lägenheten Tähilammi 1:106 i Pyhälahti by.

Från röse 39 fortsätter gränsen mot nordost längs rån mellan byarna Pelkola och Pyhälahti tvärs över sjön Iso Tähilammi till lägenhetens Kesäranta 15:0 strandlinje i Pelkola by och vidare mot sydost längs lägenhetens Kesäranta 15:0 strandlinje till röse 16 och därifrån längs rån mellan lägenheten Kesäranta 15:0 och lägenheten Raippakari 1:50 i Takajärvi by till röse 15.

Härifrån böjer gränsen mot sydost längs rån mellan lägenheten Raippakari 1:50 i Takajärvi by och lägenheterna Tähilammi 1:106 och Määränpää 2:48 i Pyhälahti by via röse 2 till röse 11 och vidare mot nordost längs rån mellan lägenheten Määränpää 2:48 och lägenheten Kokkola 1:19 i Takajärvi by till röse 72.

Från röse 72 fortsätter gränsen mot sydost längs rån mellan lägenheterna Kokkola 1:19 och Pentti 1:18 i Takajärvi by samt lägenheterna Perä-Koivula 1:140, Kotiveräjä 1:138, Koivula II 1:137 och Koivula 1:139 i Koski by via rösena 89, 76, 4 och 1 till röse 5 och vidare längs rån mellan lägenheten Kokkola 1:19 i Takajärvi by och lägenheten Nihattula 15:11 i Nihattula by till röse 26.

Från röse 26 böjer gränsen mot nordost och löper längs rån mellan lägenheten Nihattula 15:11 och lägenheten Niittyaho 2:61 i Hyrvälä by till röse 1 och därifrån mot sydväst längs rån mellan lägenheterna Niittyaho 2:61, Mäntyaho 2:60 och Metsämaa 2:9 i Hyrvälä by via röse 14 till röse 2 och vidare mot sydväst längs rån mellan lägenheterna Mäntyaho 2:60 och Mutulanaho 2:62 i Hyrvälä by och lägenheten Nihattula 15:11 i Nihattula by via röse 17 till röse 4.

Härifrån löper gränsen längs rån mellan lägenheterna Nihattula 15:11 samt Mutula I 4:31 och Mutulankämppä 15:8 i Nihattula by via rösena 6, 55 och 44 till röse 74 och därifrån mot sydost tvärs över lägenheten Nihattula 15:11 till råröset 23 mellan skogsskiftena som tillhör lägenheterna Keskitalo 1:7 respektive Viitala 1:20 i Kivijoki by och därifrån vidare till råröset 24 mellan lägenheterna Keskitalo 1:7 och Viitala 1:20.

Från röse 24 löper gränsen mot sydväst längs rån mellan lägenheten Viitala 1:20 i Kivijoki by och skogsskiftet som tillhör lägenheten Siironen 2:38 i Kouvola by till röse 17 och vidare längs den södra rån av skogsskiftena som tillhör lägenheterna Siironen 2:38, Maarenka 1:27 och Metsä-Laurila 3:65 i Kouvola by via rösena 18 och 2 till röse 1.

Härifrån böjer gränsen mot sydsydväst till råröse 2 på rån mellan lägenheten Suojärvi 4:8 i Kouvola by och lägenheten Porrassuo 7:37 i Katinala by, varifrån den fortsätter längs rån mellan lägenheten Porrassuo 7:37 i Katinala by och det nordligare skiftet som tillhör lägenheten Suojärvenmetsä 8:29 i Nummi by till röse 1 och vidare längs lägenhetens Porrassuo 7:37 östra rå via röse 23 till råröse 22 mellan lägenheten Porrassuo 7:37 och lägenheten Mustalammi 4:31 i Nummi by.

Från röse 22 fortsätter gränsen längs rån mellan lägenheterna Mustalammi 4:31 och Haaralamminpalsta 3:18 i Nummi by till röse 21 och därifrån mot nordost till råröse 11 mellan lägenheten Haaralamminpalsta 3:18 och lägenheten Valkeakorpi 9:43 i Katinala by och vidare längs den södra rån vid lägenheten (9:34) i Katinala by via röse 9 till råröse 10 som ligger mellan lägenheterna Annila 9:34 och Nimetön 9:35.

Härifrån böjer gränsen mot nordost längs rån mellan lägenheterna Annila 9:34 och Nimetön 9:35 till råpunkt 97 på lägenhetens Takala 9:60 rå i Katinala by, varifrån gränsen följer lägenhetens Takala 9:60 råar via råpunkt 7 och rösena 96 och 90 till råpunkt 97 och vidare längs rån mellan lägenheterna Nimetön 9:35 och Kangasmetsä 9:59 till röse 9 och vidare längs rån mellan lägenheterna Kangasmetsä 9:59 och Porrassuo 7:37 till röse 6.

Från röse 6 löper gränsen längs den södra rån av lägenheterna Metsäranta 8:58, Juhola 8:57 och Lehtimaa 8:53 i Katinala by via rösena 3 och 2 till röse 4 och vidare längs rån mellan lägenheterna Lehtimaa 8:53 och Mäntyniemi 8:63 via röse 3 till röse 2 i norra ändan av lägenheten Mäntyniemi 8:63.

Härifrån fortsätter gränsen mot nordost till råröse 30 mellan lägenheterna Lehtimaa 8:53 och Kesälammi 6:146 och vidare mot samma riktning till råröse 24 mellan lägenheterna Lehtimaa 8:53 och Keskilammi 6:141, varifrån gränsen böjer mot råröse 26 mellan lägenheterna Keskilammi 6:141 och Keskilaakso 6:148 och vidare längs rån mellan lägenheterna Keskilammi 6:141 och Rantapelto 6:66 via rösena 4 och 3 till röse 2.

Från röse 2 fortsätter gränsen igenom lägenheterna Peltola 5:4 och Patakangas 4:7 samt lägenhetens Toivola 3:8 södra skifte och lägenhetens Korpela 2:28 mellersta skifte längs åkerrenen och diket till lägenhetens Porrassuo 7:37 västra rå. Därifrån fortsätter gränsen mot sydsydväst längs rån mellan lägenheterna Porrassuo 7:37 och Korpela 2:28 till råröse 3 mellan lägenheterna Porrassuo 7:37 och Hakala 1:18 och vidare längs lägenhetens Hakala 1:18 norra rå till röse 4 på gränsen mellan Hattula och Renko kommuner.

Verkningar på judiciell och administrativ indelning

Den utvidgade kommunen hör i fråga om den statliga regional- och lokalförvaltningen samt i fråga om den regionindelning som iakttas inom Europeiska unionens verksamhet till samma domkretsar och förvaltningsområden som nuvarande Tavastehus stad.

Verkningar på språklig indelning

Den utvidgade kommunen är finskspråkig.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2009.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet ska meddelas i vederbörande kommuner såsom kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet och motiveringen till detta ska vara uppsatta på kommunens anslagstavla till dess att beslutet har vunnit laga kraft.

För övrigt svarar finansministeriet för tillkännagivande av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av vederbörande kommun eller en medlem i kommunen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som adresseras och lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften ska lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i författningssamlingen.

I besvärsskriften ska anges ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation samt det överklagade beslutet, den ändring som söks i beslutet och grunderna för den ändring som söks.

Helsingfors den 3 juli 2008

Minister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Suvi Savolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.