417/2008

Given i Helsingfors den 19 juni 2008

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om tillfälligt omstruktureringsstöd till sockerindustrin

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, ändras i statsrådets förordning av den 2 november 2006 om tillfälligt omstruktureringsstöd till sockerindustrin (940/2006) 5 § 1 och 2 mom. som följer:

5 §
Grunder för fastställande av stödet till jordbrukare och maskinentreprenörer

Det stöd som betalas till jordbrukare fastställs på basis av grundleveransrättigheten för referensperioden så att stöd betalas för 38 procent av grundleveransrättigheten för referensperioden. Stödbeloppet är 113,50 euro per ton. Bestämmelser om retroaktiv utbetalning av stöd till jordbrukare finns i artikel 3.8 i rådets förordning. Stödbeloppet är 178,80 euro per ton.

Det stöd som betalas till maskinentreprenörer fastställs på basis av den sånings- och skördeareal för sockerbeta som lagts ut på entreprenad genom avtal för växtperioden 2006, så att stöd betalas för 30 procent av det antal hektar som är utlagt på entreprenad. Stödet betalas dock inte till en sådan betareal som innehas av maskinentreprenören eller ägaren eller delägarna i en sånings- eller skördemaskin. Stödbeloppet är 370 euro per hektar.Denna förordning träder i kraft den 25 juni 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 juni 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Juha Palonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.