416/2008

Given i Helsingfors den 19 juni 2008

Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i statstjänstemannaförordningen av den 14 november 1994 (971/1994) 8 §, sådan den lyder i förordning 793/1997, som följer:

8 §

Ansökan eller anmälan till en tjänst ska tillställas den utnämnande myndigheten eller en annan myndighet som uppgivits när tjänsten meddelades vara ledig att sökas eller vakant. Till ansökan eller anmälan ska fogas de uppgifter som behövs.

En tjänsteman över vilken med stöd av matrikellagen (1010/1989) förs matrikel ska före utnämningen till en tjänst förete ett matrikelutdrag som gäller honom eller henne. Utdraget får vara utfärdat högst tre månader innan ansökan eller anmälan lämnas in.Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2008.

Bestämmelserna i denna förordning tillämpas när en tjänst förklaras ledig eller meddelas vara vakant efter att förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 19 juni 2008

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Arbetsmarknadsjurist
Jussi Luomajärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.