382/2008

Given i Helsingfors den 5 juni 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om marktäkt

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

fogas till statsrådets förordning av den 24 november 2005 om marktäkt (926/2005) en ny 2 a § som följer:

2 a §
Plan för hantering av utvinningsavfall

På en plan för hantering av utvinningsavfall enligt 5 a § i marktäktslagen tillämpas i fråga om dess mål och innehåll vad som med stöd av miljöskyddslagen (86/2000) föreskrivs om en plan för hantering av utvinningsavfall.


Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2008.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG (32006L0021); EGT nr L 102, 11.4.2006, s. 15

Helsingfors den 5 juni 2008

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Konsultativ tjänsteman
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.