378/2008

Given i Helsingfors den 30 maj 2008

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den vid Internationella arbetskonferensen den 15 juni 2006 i Genéve antagna konventionen nr 187 om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö, 2006, gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 174/2007
AjUB 1/2008
RSv 26/2008

Helsingfors den 30 maj 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.