377/2008

Given i Helsingfors den 29 maj 2008

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i skogsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i skogsförordningen av den 20 december 1996 (1200/1996) 2 § 4 mom. som följer:

2 §
Åtgärder för åstadkommande av återväxt

Vid naturlig skogsförnyelse ska det på förnyelseytan finnas en tillräcklig mängd sådana naturligt uppkomna plantor och vid behov kompletterande odlingsplantor som har förutsättningar att utvecklas till ett plantbestånd som avses i 8 § 1 mom. i skogslagen inom följande tider:

1) på ett skyddsskogsområde inom 15 år efter att de åtgärder som avses i 8 § 2 mom. i skogslagen har slutförts,

2) på Enare, Kittilä, Muonio, Salla, Savukoski och Sodankylä kommuners område, utom på skyddsskogsområden, inom 12 år efter att de åtgärder som avses i 8 § 2 mom. i skogslagen har slutförts,

3) på Kuusamo stads och Taivalkoski kommuns område samt på Lapplands skogscentrals område, utom på områden enligt 1 och 2 punkten, inom sju år efter att de åtgärder som avses i 8 § 2 mom. i skogslagen har slutförts,

4) på Kajanalands skogscentrals område samt på Norra Österbottens skogscentrals område, utom på områden enligt 3 punkten, inom fem år efter att de åtgärder som avses i 8 § 2 mom. i skogslagen har slutförts, samt

5) i övriga landet inom två år efter att de åtgärder som avses i 8 § 2 mom. i skogslagen har slutförts.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 maj 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringsrådet
Vilppu Talvitie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.