372/2008

Given i Helsingfors den 30 maj 2008

Lag om ändring av alkohollagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/1994) 33 b §, sådan den lyder i lag 588/2007, och

ändras rubriken för 5 kap., sådan den lyder i nämnda lag 588/2007, som följer:

5 kap.

Reklam och prissättning


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 38/2008
ShUB 6/2008
RSv 44/2008

Helsingfors den 30 maj 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.