368/2008

Given i Helsingfors den 29 maj 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 7 juni 2007 om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag (660/2007) 8 § 1 mom., 12 § och 15 § 1 mom. samt

fogas till förordningen nya 22 a och 22 b § som följer:

8 §
Gröngödslingsvall

Kompensationsbidrag och stöd för bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet betalas inte för åkerareal där villkoren för anläggning eller användning av gröngödslingsvall inte har iakttagits.


12 §
Träda som är täckt av växtlighet

Stöd för basåtgärder betalas inte för en areal där villkoren för stöd för basåtgärder som gäller träda som är täckt av växtlighet inte har iakttagits.

15 §
Dikesrenar och skyddsremsor

Om dikesrenarna och skyddsremsorna inte uppfyller stödvillkoren sänks stödet för basåtgärder med 1―10 procent.


22 a §
Uppgifter som jordbrukaren ska lämna

Om jordbrukaren inte lämnar behövliga uppgifter eller lämnar bristfälliga eller vilseledande uppgifter, kan stödet minskas genom att tillämpa bestämmelserna i 4 kap. om påföljder som gäller stödvillkoret i fråga.

22 b §
Påföljder som överskrider 50 procent inom miljöstödet

Om det procenttal för påföljder som gäller basåtgärder och som beror på annat än arealen överskrider 50 procent, betalas inget stöd för bas- och tilläggsåtgärder.

Om det procenttal för påföljder som gäller ett specialstödsavtal och som beror på annat än arealen överskrider 50 procent, betalas inget stöd enligt specialstödsavtalet.


Denna förordning träder i kraft den 4 juni 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 maj 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.