366/2008

Given i Helsingfors den 30 maj 2008

Lag om ändring av 3 § i lagen om införande av universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 juni 1997 om införande av universitetslagen (646/1997) 3 § 1 punkten som följer:

3 §

Följande bestämmelser i de upphävda lagarna tillämpas dock fortfarande:

1) 3 § 2 och 3 mom. samt 6 § i lagen om införande av lagen om Helsingfors universitet,Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 29/2008
KuUB 1/2008
RSv 49/2008

Helsingfors den 30 maj 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.