362/2008

Given i Helsingfors den 22 maj 2008

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets arbetsordning (37/2008) av den 18 januari 2008 7 § 2 mom., den finska språkdräkten i 8 § 2mom. och 44 § 1 mom. 5 punkten som följer:

7 §
Avdelningschefernas möte

I avdelningschefernas möte deltar under kanslichefens ledning ministeriets avdelningschefer samt förvaltningsdirektören, ekonomidirektören, lagstiftningsdirektören, överdirektören för enheten för internationella frågor och informationsdirektören. Sekreterare för ledningsgruppen utses av ordföranden.

44 §
Kanslichefens beslutanderätt

Kanslichefen avgör ärenden som gäller


5) besättande av tjänster vid ministeriet som hör till svårighetsgrad 9 eller anställning av personal vid diskrimineringsnämnden som har uppgiften som huvudsyssla, eller anställning av personal i motsvarande arbetsavtalsförhållande,Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 maj 2008

Inrikesminister
Anne Holmlund

Kanslichef
Ritva Viljanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.