345/2008

Given i Helsingfors den 23 maj 2008

Lag om ändring av 13 a § i handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 13 a § 1 mom. 7 punkten, sådan den lyder i lag 1716/1995, som följer:

13 a §

I grundanmälan om en utländsk näringsidkares filial skall nämnas


7) personuppgifterna för filialens företrädare.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

RP 20/2008
EkUB 6/2008
RSv 39/2008

Helsingfors den 23 maj 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.