251/2008

Given i Helsingfors den 18 april 2008

Lag om ändring av 18 kap. 31 § i sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 18 kap. 31 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1113/2005, som följer:

18 kap.

Sjukförsäkringsfonden och försäkringspremier och försäkringsavgifter

31 §
Tillämpning av lagen om beskattningsförfarande

Angående sökande av ändring i fråga om den försäkrades sjukförsäkringspremie gäller vad som bestäms om detta i lagen om beskattningsförfarande. I nämnda lag bestäms också om rätten för Folkpensionsanstalten och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt att söka ändring i en försäkrads sjukförsäkringspremie.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007
FiUB 5/2008
RSv 25/2008

Helsingfors den 18 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.