249/2008

Given i Helsingfors den 18 april 2008

Lag om ändring av 50 och 53 § i fordonsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fordonsskattelagen av den 30 december 2003 (1281/2003) 50 § 1 mom. och 53 § som följer:

50 §
Anförande av besvär hos förvaltningsdomstolen

I skatteuppbördsmyndighetens beslut med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt har den skattskyldige eller någon annan som saken gäller och på statens vägnar Skatteförvaltningens Enhet för bevakning av skattetagarnas rätt och i ärenden som gäller fast skatt och konsumtionsskatt enligt 38 § tullombudet vid Tullstyrelsen.


53 §
Förande av statens talan

Statens talan i ärenden som gäller ändringssökande och rättelse förs av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. Statens talan i ärenden som gäller fast skatt och konsumtionsskatt enligt 38 § förs av tullombudet vid Tullstyrelsen.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och tullombudet hörs och beslut delges dem genom att de bereds tillfälle att ta del av ett beslut och de handlingar som ligger till grund för beslutet.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007
FiUB 5/2008
RSv 25/2008

Helsingfors den 18 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.