214/2008

Given i Helsingfors den 11 april 2008

Lag om ändring av 25 § i lagen om sammankomster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 april 1999 om sammankomster (530/1999) 25 § 1 mom. som följer:

25 §
Straffbestämmelser i strafflagen

Bestämmelser om straff för diskriminering vid anordnande av ett allmänt möte eller en offentlig tillställning finns i 11 kap. 11 § i strafflagen (39/1889).Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 55/2007
LaUB 1/2008
RSv 3/2008

Helsingfors den 11 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.