211/2008

Given i Helsingfors den 10 april 2008

Statsrådets förordning om ändring av 12 och 13 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 18 januari 2007 om nordligt stöd 2007 (32/2007) 12 § 1 mom. och 13 § 3 mom.,

av dem 13 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 1058/2007, som följer:

12 §
Produktionsstöd för mjölk

Produktionsstöd för mjölk kan betalas till högst följande belopp för den mjölkmängd som sökanden har sålt för marknadsföring och som har godkänts för ändamålet eller som sökanden har sålt direkt till konsumenterna år 2007:

Stödregion cent/liter
C1 8,4
C2 9,0
C2 norr och skärgården 10,1
C3―P1 13,1
C3―P2 14,8
C3―P3, P4 17,4
C4―P4 22,1
C4―P5 31,3

13 §
Stöd som betalas per djurenhet

Stöd per djurenhet beviljas till högst de belopp som anges i följande tabell:

Stödregioner/stöd i euro
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Dikor och dikokvigor 295 295 371 446 446 631 631
Tjurar 414 422 498 574 574 759 759
Tackor 390 398 474 935 1049 1225 1225
Hongetter 317 325 342 624 670 684 793
Hästar 383 383 420 383 383 420 420
Svin
Suggor och galtar 288 250 293 293 293 293 293
Slaktsvin och unga avelssvin 288 250 293 293 293 293 293
Hönor, inklusive moderhönor 276 240 290 357 357 357 357
Köttfjäderfän
Broilrar och moderdjur av
köttfjäderfän 253 224 277 277 277 277 277
Övriga köttfjäderfän 243 215 270 270 270 270 270
*) C2p = C2 norr och skärgården
Stödregioner/stödenhetskoefficient
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Dikor och dikokvigor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tjurar 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tackor 1,00 1,00 1,00 0,71 0,71 0,78 0,78
Hongetter 1,00 1,00 1,00 0,71 0,71 0,78 0,78
Hästar 0,73 0,73 0,63 0,73 0,73 0,63 0,63
Svin
Suggor och galtar 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Slaktsvin och unga avelssvin 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hönor, inklusive moderhönor 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Köttfjäderfän
Broilrar och moderdjur av
köttfjäderfän 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Övriga köttfjäderfän 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
*) C2p = C2 norr och skärgården

Denna förordning träder i kraft den 16 april 2008.

Helsingfors den 10 april 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.