198/2008

Given i Helsingfors den 26 mars 2008

Finansministeriets förordning om ändring av 1 § i finansministeriets förordning om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt om studier som krävs för deltagande i examen

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning av den 15 december 2005 om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt om studier som krävs för deltagande i examen (1051/2005) 1 § som följer:

1 §
OFR-examens uppbyggnad

Examen för revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-examen), nedan examen, omfattar följande delområden:

1) revisionskunskap och revisionsteknik,

a) en allmän del

b) en del som gäller den offentliga förvaltningen

c) en del som gäller den privata sektorn,

2) revisionsberättelse och övriga rapporter som hänför sig till revision, samt

3) mätning och utvärdering av resultat.

För godkänd examen krävs godkännande inom varje enskilt delområde. Den som har avlagt CGR- eller GRM-examen behöver dock endast avlägga punkt b under delområde 1 samt delområde 3 med godkänt resultat.

En underkänd del kan tenteras på nytt under den tid rätten att avlägga examen gäller. Bestämmelser om examensrättens giltighetstid finns i 3 § i förordningen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (468/1999).

Examen ordnas på både finska och svenska.


Denna förordning träder i kraft den 15 april 2008.

Förordningen tillämpas första gången när sökande godkänns för examen som avläggs år 2008.

Helsingfors den 26 mars 2008

Finansminister
Jyrki Katainen

Budgetråd
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.